Cubes

2019

- מי הם

מתמחים בייבוא, ייצור והתקנת לוחות ומחיצות הפרדה העשויים מחומר ה-H.P.L טרספה לחדרי שירותים ולחדרים רטובים

- איך עזרנו להם לנצח

מיתוג מחדש, עיצוב ופיתוח אתר

Cubes

2019

- מי הם

מתמחים בייבוא, ייצור והתקנת לוחות ומחיצות הפרדה העשויים מחומר ה-H.P.L טרספה לחדרי שירותים ולחדרים רטובים

- איך עזרנו להם לנצח

מיתוג מחדש, עיצוב ופיתוח אתר

אל דאגה, הפרויקט יעודכן עוד לפני שתספיקו להגיד קייסטאדי